Nieuws

Hospice Duin- en Bollenstreek ontvangt kwaliteitskeurmerk PREZO Hospicezorg

Maandagmiddag 19 maart was de heraudit voor het kwaliteitskeurmerk PREZO Hospicezorg.
Wat hadden we al veel voor elkaar bij de initiële audit, maar dat ene puntje wat nog moest worden bereikt…..
Daar hebben we met elkaar maandenlang naar toe gewerkt. En we merkten dat we de zorg aan onze gasten nog verder konden verdiepen en verbeteren. Hoe fijn is het dat die inspanning beloond is met de toekenning van het Keurmerk ! We zijn trots op dit resultaat!


Internationale dag van de Palliatieve zorg 14 oktober 2017.

Hoe komt je erachter wat het leven prettiger kan maken voor patiënten en hun direct naasten in de palliatieve of terminale fase? Door het te vragen! Tijdens “de Week van de Vraag”, rondom de week van de International Dag van de Palliatieve Zorg, stellen wij een open vraag aan onze gasten om te achterhalen wat het verschil maakt voor deze gast.

Ook in mei 2016 organiseerde Consortium Propallia “de Week van de Vraag”. Elk antwoord was uniek en gaf een doorkijkje in wat mensen bezig houdt en nodig hebben. Het stellen van “de Vraag” leverde voor de vragenstellers soms andere gesprekken op en nieuwe inzichten. Van de resultaten van de “Week van de Vraag” en een aantal interviews met naasten is een video impressie gemaakt.
Doe inspiratie op bekijk de video hier. https://www.youtube.com/watch?v=CCt9BptezWM

In de nieuwsbrief van december 2017 kunt u meer lezen over dit onderwerp.


‘Kwaliteit van leven als het leven pijn doet’

In het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg organiseert Hospice Duin- en Bollenstreek op zaterdag 8 oktober 2016 een informatiebijeenkomst voor inwoners van de Duin- en Bollenstreek.
Thema: ‘Kwaliteit van leven als het leven pijn doet’
Wat is voor u kwaliteit van leven als het einde nadert?
Aan de hand van drie onderwerpen willen wij veel voorkomende vragen rondom het levenseinde bespreekbaar maken en beantwoorden.

Fabels en feiten over morfine:
C. Juffermans, huisarts en consulent palliatieve zorg

Vraagstukken rond het levenseinde:
D. Koster, huisarts

Opname in het hospice of inzet vrijwilligers thuis (VPTZ):
Ellen Warmerdam, coördinator Hospice D&B

Locatie: De Oude tol, Hoofdstraat 147, Sassenheim
Inloop: 13.30 uur, start programma 14.00 uur – einde 16.00 uur.
Van 16.00 tot 17.00 uur is er gelegenheid voor een korte rondleiding in het Hospice Duin- en Bollenstreek.
U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Graag inschrijven bij voorkeur via de e-mail:
mailto:info@hospiceduinenbollenstreek.nl
Tel: 0252-227139

Download hier de informatie in PDF formaat.


Huisarts J. Hoornweg benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Na meer dan 40 jaar als huisarts te hebben gewerkt, waarvan ruim 38 jaar in Voorhout, heeft de heer Hoornweg besloten per 1 augustus 2015 te stoppen met zijn praktijk. Afgelopen vrijdag 7 augustus was zijn afscheidsreceptie en is hij Koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn inzet voor de kwaliteitsverbetering van de palliatieve zorg in de regio. Loco-burgemeester Van Velzen reikte de onderscheiding uit.
IMG_1332
In de loop van zijn carrière als huisarts kreeg de heer Hoornweg een bijzondere belangstelling voor de zorg rond de stervende medemens. Hij volgde een speciale kaderopleiding, waardoor hij consulent palliatieve zorg werd. De heer Hoornweg realiseerde zich dat palliatieve zorg thuis niet optimaal geregeld kan worden en nam samen met collega-huisarts H. Bet uit Lisse het initiatief tot de oprichting van een hospice. Gedurende een periode van 6 jaar heeft de heer Hoornweg, samen met zijn collega, talloze lezingen gegeven voor gemeenten, serviceclubs en bedrijven, om sympathie en financiële steun voor het initiatief te verwerven. Dit leidde uiteindelijk tot een opbrengst van meer dan 1 miljoen euro, waardoor in 2008 het Hospice Duin- en Bollenstreek geopend kon worden. Sinds die tijd is de heer Hoornweg bijna dagelijks in het hospice te vinden geweest om zijn werkzaamheden als huisarts en consulent palliatieve te verrichten. Ook in hospice Wassenaar is hij als consulent palliatieve zorg actief.
IMG_1334De heer Hoornweg heeft zich altijd ingespannen om zijn expertise op het gebied van palliatieve zorg over te brengen. Zo was hij plaatselijk coördinator van de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen. In die functie heeft hij ervoor gezorgd dat er in de regio cursussen en nascholing over palliatieve zorg werden gegeven (ook door hemzelf), waardoor het niveau van de zorg naar een hoger plan getild werd. De heer Hoornweg was 15 jaar lang voorzitter van de commissie Postacademisch onderwijs voor huisartsen en verpleeghuisartsen. Dit is een onderdeel van de Boerhaavecommissie, waarin het LUMC alle nascholingsactiviteiten op medisch gebied onderbrengt. Samen met anderen heeft hij 50 landelijke nascholingscursussen opgezet voor huisartsen en specialisten. Door het Genootschap van artsen werd de heer Hoornweg in 2007 aangesteld als perifeer accreditatie medewerker nascholing huisartsen. In die functie zorgde hij ervoor dat de scholing van huisartsen werd bijgehouden. Tenslotte is de heer Hoornweg in de jaren 90 tien jaar lang organisator en medisch verzorger geweest bij de Voorhoutse triathlon.


Hospice Duin- en Bollenstreek heeft nieuwe consulent palliatieve zorg en huisarts.

Consulent palliatieve zorg en huisarts J. Hoornweg heeft per 1 augustus 2015 zijn huisartsenpraktijk te Voorhout overgedragen aan zijn opvolger huisarts D. Koster. De heer Hoornweg is mede initiatiefnemer geweest in de oprichting van het hospice. In de acht jaren dat het hospice nu open is heeft hij vele patiënten in de laatste levensfase begeleid. Hij heeft niet alleen eigen patiënten zorg geboden maar ook aan diegene die van verder weg kwamen en waarvan de eigen huisarts niet mee kon komen voor de medische zorg. Die taak gaat de heer Koster nu overnemen. Mevrouw C.  Juffermans gaat binnen het hospice de rol van Consulent Palliatieve Zorg vervullen. Zij heeft veel ervaring op het terrein van de palliatief terminale zorg. Iedere week begeleiden de consulenten het multi-disciplinaire overleg waarin alle behandelend huisartsen participeren. Hospice Duin- en Bollenstreek is zeer content met de bereidheid van beide artsen Juffermans en Koster en meent waardige opvolgers te hebben gevonden voor huisarts Hoornweg. Samen met huisarts Bet uit Lisse is het medisch team weer voltallig. Hospice Duin- en Bollenstreek is de heer Hoornweg zeer dankbaar voor alle jaren dat hij zijn expertise binnen het hospice heeft willen delen met verpleegkundigen, artsen en overige zorgverleners.

IMG1323Bijlage foto : op de foto ziet u van links naar rechts de huisartsen Bet, Juffermans en Koster.


Hospice Duin- en Bollenstreek en Marente vernieuwen samenwerkingsovereenkomst.

Vanwege de veranderingen in de wetgeving in de zorg, vernieuwden Hospice Duin- en Bollenstreek en zorgorganisatie Marente onlangs hun samenwerkingsafspraken.
Medewerkers van het hospice zijn formeel in dienst van Marente en gedetacheerd bij het hospice. Daarnaast maakt het hospice gebruik van de automatiseringssystemen van Marente en levert Marente een aantal ondersteunende diensten aan het hospice zoals de administratie en ondersteuning door de afdeling kwaliteit en P&O. Dat doet Marente al sinds de oprichting van het hospice, maar door de veranderingen in het zorgstelsel – waardoor o.a. hospicezorg anders gefinancierd wordt – waren nieuwe afspraken over de samenwerking en dienstverlening nodig.
Dankzij deze samenwerking zijn ook de afspraken met de zorgverzekeraars goed geborgd en is de kwaliteit van de ondersteuning van het hospice goed geregeld. Vrijwilligers en medewerkers van het hospice kunnen mede daardoor al hun aandacht richten op de gasten in hun laatste levensfase. Hospice Duin- en Bollenstreek en Marente verwachten met deze overeenkomsten hun nuttige en plezierige samenwerking nog jaren te kunnen voortzetten.

4012995V.l.n.r.: Raad van Bestuur Marente: Gerrit Jan Vos en Anneke Asberg en van Hospice Duin- en Bollenstreek: Jan van Vliet, penningmeester en Jules de Vries, bestuursvoorzitter.