Stichting Vrienden van het Hospice Duin- en Bollenstreek

Het hospice krijgt geen vergoeding voor verblijf van de overheid. Daarom zijn wij afhankelijk van eigen bijdragen, sponsoring, donaties en legaten. De financiële middelen zijn nodig als aanvulling op de bestaande huisvesting- en exploitatiekosten. Ook wordt er geld gereserveerd voor gasten die de eigen bijdrage niet geheel kunnen betalen én als extra uiting van waardering voor de meer dan 100 vrijwilligers.
Om dit te realiseren is de Stichting Vrienden van het Hospice Duin- en Bollenstreek opgericht. Wilt u ons steunen? Maak dan uw financiële bijdrage over op bankrekeningnummer NL81RABO0131288679 t.n.v. Stichting Vrienden Hospice Duin- en Bollenstreek. Iedere bijdrage is welkom, klein en groot.

Wilt u vriend worden of ons steunen?

Wilt u Vriend worden? Uw jaarlijkse bijdrage bedraagt dan minimaal € 15,00. Klik hier om het donateursformulier in te vullen.

Wilt u ons steunen? Maak dan uw financiële bijdrage over op bankrekeningnummer NL81RABO0131288679 t.n.v. Stichting Vrienden Hospice Duin- en Bollenstreek. Iedere bijdrage is welkom, klein en groot.

Wilt u anderszins uw steun verlenen door bijvoorbeeld een sponsoractie? Neem voor meer informatie contact op met de penningmeester; de heer Renzo van Leeuwen, tel. 06-27404993.

Onze Stichting is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI), dit betekent dat uw donatie aftrekbaar is van de belasting. M.i.v. 2014 zijn periodieke giften in geld zelfs zonder notariële akte volledig aftrekbaar (dus geen drempelbedrag) als u een overeenkomst voor minimaal 5 jaar ondertekent. Meer informatie en het standaardformulier kunt u vinden op de webpagina van de Belastingdienst onder Periodieke giften of via een verzoek aan Stichting Vrienden  Duin- en Bollenstreek, Hoofdstraat 51, 2171 AR Sassenheim, of u kunt een e-mail sturen naar vrienden@hospiceduinenbollenstreek.nl

Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
Dhr M.F.P. van den Broek, voorzitter
Dhr R. van Leeuwen, penningmeester
Mw. W. Zuyderduyn, secretaris

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en zijn onbezoldigd. Wel is er de mogelijkheid dat bestuursleden gemaakte kosten voor activiteiten die samenhangen met hun bestuurswerk vergoed krijgen op declaratiebasis.

Download hier het financieel jaarverslag 2016 van de Stichting Vrienden van het Hospice Duin- en Bollenstreek.

Download hier het beleidsplan 2016 van de Stichting Vrienden van het Hospice Duin- en Bollenstreek.

Contactgegevens
Stichting Vrienden Hospice Duin- en Bollenstreek
Hoofdstraat 51
2171 AR Sassenheim
Telefoon: 0252-227139

Stuur een email.

Bankrekening: NL81RABO0131288679
RSIN-nummer: 814081204