Aanmelden

Hospice Duin- en Bollenstreek zoekt vrijwilligers palliatieve terminale zorg.

Begin 2018 start Hospice Duin- en Bollenstreek weer een training van 6 dagdelen voor nieuwe vrijwilligers in de palliatief terminale zorg die het team van ons hospice gaan versterken. Deze training wordt door het hospice zelf verzorgd en omvat diverse onderdelen en thema’s; Waar staan cursisten in hun eigen verlieservaring? Kan je je eigen verdriet opzij zetten en er echt voor zieke mensen “zijn”. Hoe communiceer je met zieken en hun naasten? Hoe kijk je aan tegen onderwerpen als palliatieve sedatie of euthanasie?
Deze training die gebaseerd is op de basiscursus van de landelijke vereniging Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg (VPTZ) is een goede voorbereiding voor nieuwe vrijwilligers. De opgedane kennis biedt ondersteuning maar maakt tevens mensen bewust van hun mooie maar soms moeilijke taak. We hebben nog een aantal plaatsen beschikbaar voor de cursus die rond februari 2018 zal starten.

Wilt u meer weten over het vrijwilligerswerk in ons hospice of in de terminale zorg thuis, of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, neemt u dan contact op met één van de coördinatoren van Hospice Duin- en Bollenstreek op telefoonnummer: 0252-227139 of via de email: info@hospiceduinenbollenstreek.nl, of vul het aanmeldingsformulier in. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.
Mannelijke vrijwilligers zijn uiteraard ook van harte welkom in het hospice.

Download hier het aanmeldingsformulier.