Bestuur van de Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek

Het bestuur van de Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek bestaat uit de volgende leden:

De heer J. de Vries, voorzitter
Mevrouw A. Guijt-Paap, secretaris
De heer W. Loos, penningmeester
De heer. J. Hoornweg, lid, vice voorzitter
Mevrouw W. Veltman, lid

Wilt u contact opnemen met één van de bestuursleden stuur een email naar:
bestuur@hospiceduinenbollenstreek.nl

Onze Stichting is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI), dit betekent dat uw donatie aftrekbaar is van de belasting. Meer informatie en het standaardformulier kunt u vinden op de webpagina van de Belastingdienst onder Periodieke giften.

Download hier het beloningsbeleid van het Hospice Duin- en Bollenstreek.

Download hier de samenvatting van de Strategienota Hospice Duin-en Bollenstreek 2014.

Download hier het financieel jaarverslag van het Hospice Duin-en Bollenstreek 2019.

Het Hospice Duin- en Bollenstreek is aangesloten bij:

Associatie Hospicezorg Nederland

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Holland Noord