Dagelijkse leiding Hospice- Duin- en Bollenstreek

De leiding van het hospice is in handen van manager Evelien van Duin en de twee coördinatoren, Yvonne Uljee en Liane Heuzen. Dit drietal is de spil in de uitvoering van het werk in het hospice. Zij zorgen ervoor dat alle hulp tot het einde toe op elkaar wordt afgestemd en zijn verantwoordelijk voor de opname van de gast en begeleiding in brede zin. Daarnaast zijn zij belast met de dagelijkse leiding. Hieronder vallen onder andere de begeleiding van de vrijwilligers en verpleegkundigen en de zorg voor werving en scholing.
De manager en coördinatoren hebben dagelijks overleg met de vrijwilligers en verpleegkundigen en zorgen daarnaast voor een goed draaiend huishouden van het hospice. Ook onderhouden zij contacten met externe organisaties en ondersteunen het bestuur bij de uitvoering van haar taken.