Donateurformulier

Ik wil graag het Hospice Duin- en Bollenstreek steunen. Ik word daarom vriend/donateur van de Stichting Vrienden van het Hospice Duin- en Bollenstreek.

 

De heerMevrouw

Naam                                    

Adres                                    

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer               

Email-adres                          

Ik word vriend voor het bedrag van euro per jaar (min. 15 euro).

 

 

Stichting Vrienden Hospice Duin- en Bollenstreek
bankrekeningnummer NL81RABO0131288679