Educatie

Symposium  “Zo ben ik nu eenmaal” vrijdag 20 april 2018

In het kader van ons 10 jarig bestaan willen wij u van harte uitnodigen voor ons symposium” Zo ben ik nu eenmaal” op vrijdag 20 april 2018 van 19:00- 22:00 uur in de Oude Tol te Sassenheim.

Zorgverleners staan soms voor onverwachte dilemma’s of vragen in de omgang met patiënten met psychiatrische- of gedragsproblematiek. In de opleiding van verzorgenden, verpleegkundigen en huisartsen is weinig aandacht geweest voor dit vakgebied. In de thuiszorg en andere zorgsettings hebben zorgverleners soms te maken met de patiënten die naast een levensbedreigende fysieke aandoening ook  gedragsproblemen hebben.

Tijdens dit symposium van Hospice Duin- en Bollenstreek worden handvatten aangereikt hoe om te gaan met deze patiënten in de laatste levensfase en hun naasten. Dit doen we door een lezing te verzorgen over de theoretische achtergronden van probleemgedrag. Na de lezing gaan de deelnemers in groepjes met elkaar in gesprek en dragen vragen en casuïstiek aan. De vragen en casuïstiek worden hierna in een paneldiscussie met professionals nabesproken om elkaar te voeden met informatie en praktisch tools om in de praktijk te kunnen gebruiken. Wat kunnen we anders doen en wat is daarvoor nodig?

Voor wie:
Huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden en overige zorgverleners uit de regio Duin- en Bollenstreek die zorg bieden in de palliatieve terminale zorg thuis of in een instelling.

Doelstelling:
Zorgverleners hebben meer kennis van stoornissen in gedrag en zijn beter in staat te anticiperen op probleemgedrag. Zorgverleners krijgen de mogelijkheid om eigen ervaringen met elkaar te delen en van elkaar te leren.

Programma:
Het volledige programma kunt u hier downloaden.

Accreditatie:
Accreditatie is toegekend: 2 punten voor huisartsen (WDH) en 2 punten voor  verpleegkundigen (V&VN)
Er zijn aan deze avond geen kosten verbonden.
Maximaal 140  personen kunnen deelnemen.

Inschrijving is noodzakelijk!

U kunt zich opgeven bij : info@hospiceduinenbollenstreek.nl  met vermelding van onderstaande gegevens:

Naam
Organisatie
Functie
BIG registratie
Telefoonnummer
E-mailadres

Met vriendelijke groet,

Evelien van Duin
Manager Hospice Duin- en Bollenstreek