Hospice

Hospice Duin- en Bollenstreek wil passende zorg bieden aan mensen in de laatste levensfase. Het hospice wil een huiselijke omgeving bieden, waarin gasten op bij hen passende wijze kunnen verblijven in de laatste levensfase.
Lees verder >>

Verwijzers

Heeft uw patiënt palliatieve zorg nodig en is er sprake van een indicatie voor terminale palliatief zorg? Neem dan contact met ons op: 0252-227139. We hebben een opnamecapaciteit van zes kamers en kunnen vaak ook inspelen op acute situaties.
Lees verder >>

Professionals

Verpleegkundigen vervullen een essentiële rol binnen de organisatie. Hun voornaamste taak is het op behoeftegerichte wijze bieden van integrale palliatieve zorg aan onze gasten en hun naasten en het aansturen en motiveren van vrijwilligers.
Lees verder >>

Vrijwilligers

In het Hospice Duin- en Bollenstreek is een groep van circa 100 vrijwilligers actief. Zij worden intern getraind en mogen zij rekenen op goede mentale begeleiding. Het werk van vrijwilligers is zeer divers.
Lees verder >>