Hospice Duin- en Bollenstreek logo

Hospice

Voor wie?

Hospice Duin- en Bollenstreek staat open voor iedere ongeneeslijk zieke met een levensverwachting van minder dan drie maanden, zonder onderscheid te maken op basis van geloofs- of politieke overtuiging, leeftijd en/of financiële draagkracht. Bij wachtlijsproblematiek krijgen mensen uit de regio Rijn- Duin- en Bollenstreek voorrang op buiten regionale aanmeldingen.

Aanvraag

De aankomende gast of familie kan zelf contact opnemen met de manager of coördinator van het Hospice Duin- en Bollenstreek. Ook huisartsen, de thuiszorg, transferverpleegkundigen of de mantelzorger kunnen het Hospice Duin- en Bollenstreek inschakelen. We maken een afspraak om de toekomstige gast te bezoeken en in dat gesprek wordt besproken welke hulp u wilt ontvangen en wanneer de opname kan plaatsvinden.
Tevens geven we u alle informatie over het hospice, onze werkwijze, de huisafspraken en de kosten. Ook vragen we u naar de diagnose, de behandeling en uw verwachtingen over het hospice.

Kosten

Kosten voor verblijf
Het Hospice Duin- en Bollenstreek gaat ervan uit dat de kosten voor een verblijf in het hospice zo laag mogelijk moeten zijn. Opname moet voor iedereen mogelijk zijn. De kosten voor het verblijf bedragen € 55,00 per dag. In dit bedrag zijn inbegrepen: logies, voeding, linnengoed, koffie, thee en verschillende dranken, gebruik van een koelkastje, televisie, DVD, muziekinstallatie, kluisje en gebruik van telefoon en internet.
Sommige zorgverzekeraars geven vanuit de aanvullende verzekering een vergoeding voor deze kosten. Wanneer de kosten voor het verblijf in ons hospice voor een gast te hoog zijn dan is het mogelijk om de manager of coördinator van het hospice te verzoeken het bedrag aan te passen. De stichting Vrienden van het Hospice kan in dit geval financieel ondersteunen.

Kosten voor zorg
De zorg die een verpleegkundige levert wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeringswet en gaat niet ten koste van het eigen risico. De wijkverpleegkundige stelt de indicatie en het persoonlijk zorgleefplan op die u wordt aangeboden ter ondertekening voor akkoord.

Bezoek

In overleg met de gast is bezoek altijd welkom. Na negen uur ‘s avonds en voor negen uur ‘s morgens willen we graag de rust zoveel mogelijk waarborgen en daarom alleen in overleg bezoek toelaten als dit noodzakelijk is. Om te kunnen waken kan er op de kamer van de gast een bed bijgeplaatst worden. Ook bestaat de mogelijkheid in de logeerkamer te slapen wanneer u afwisselt met waken. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Bezoekersinformatie m.b.t. luchtweginfecties

In ons hospice verblijven mensen met een zeer kwetsbare gezondheid.
Een besmetting met het coronavirus vormt voor onze patiënten een nog groter risico dan voor anderen. Ook is het van groot belang dat ons zorgpersoneel niet onnodig wordt blootgesteld aan besmettingsrisico’s.

Bezoek is welkom als op alle onderstaande vragen met NEE geantwoord kan worden.

  • Heeft u momenteel een luchtweginfectie zoals corona of influenza?
  • Heeft u verkoudheidsklachten zoals een loopneus, hoesten of niezen?
  • Heeft u koorts of plotseling reuk- en smaakverlies?

Voor bezoek geldt:

Houdt de algemene regels voor hygiëne in acht:

  • Hoesten met een afgewend gezicht.
  • Hoesten in de elleboog, gebruik een papieren zakdoek.
  • De papieren zakdoek maar één keer gebruiken en weggooien in de afvalemmer.
  • Na het hoesten de handen wassen met water en zeep of handalcohol gebruiken.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen belt u dan naar het hospice: 0252-22 71 39.

Faciliteiten

Kamer
Elke gast heeft de beschikking over een sfeervol ingerichte eenpersoonskamer met balkon of terras en een eigen badkamer met douche, toilet en wastafel. In iedere kamer is voldoende opbergruimte, er is een pantry met koelkast, een gezellige zithoek met comfortabele relaxstoel en natuurlijk een goed, volledig verstelbaar bed. Daarnaast heeft iedere gast tv, telefoon, Wi-Fi, radio/cd-speler, en een kluisje. De kamer is voorzien van airconditioning.
Het is mogelijk om dierbare eigendommen van huis mee te nemen om de kamer een persoonlijk karakter te geven.

Bewassing
De persoonlijke was van de gast dient te worden verzorgd door familie of vrienden. In bijzondere situaties, en na overleg met de coördinator, bestaat in het hospice de mogelijkheid om de persoonlijke was van de gasten tegen een vergoeding te verzorgen.

Voeding
Wij proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen m.b.t. voeding van onze gasten. Er kan veel, maar niet alles! De keuken van het hospice is er op ingesteld om in uw wensen te voorzien. Per dag wordt gevraagd wat de gast wil eten en op welke tijden hij of zij de maaltijden wil gebruiken. De warme maaltijden worden zeer gevarieerd samengesteld afhankelijk van de wensen en behoeften van de gasten van dat moment. Er wordt zeer regelmatig iets te drinken aangeboden. Heeft de gast trek in iets speciaals, dan proberen wij dit te realiseren. Familie of vrienden kunnen ook wat meebrengen, dit kan in de eigen koelkast op de kamer worden bewaard.

Gezamenlijke ruimtes
Het hospice heeft een grote gemeenschappelijke huiskamer en keuken. Ook van de ruime tuin kan iedereen gebruik maken. Onze gasten kunnen met bed toegang krijgen tot de tuin. Voor degene die zich even wil terugtrekken is er een stilteruimte.

Download hier de folder over faciliteiten en huisregels.

Patiëntervaringen

Tevredenheid
Onze medewerkers en vrijwilligers handelen vanuit de principes van belevingsgerichte zorg en de gedragscode. Daartoe toetsen we de tevredenheid van de gast en naasten gedurende de opname, in het familiegesprek en circa 8 weken na het overlijden van de gast middels een nabestaandenenquête die via onze landelijke vereniging Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg (VPTZ) wordt verspreid en verwerkt.

U kunt uw ervaringen met onze zorg of zorgverleners ook delen via Zorgkaart.nl.

Klachten

Hoe dient u als gast of naaste een klacht in?
Bij Hospice Duin en Bollenstreek zetten we ons iedere dag in om u de beste zorg te geven. De medewerkers en vrijwilligers willen hun werk zo goed mogelijk uitvoeren. Natuurlijk kan het voorkomen dat het anders loopt dan u verwacht. Wij horen het graag van u wanneer u niet tevreden bent. Uw klacht biedt mogelijkheden tot verbetering. Praat erover. Vaak is uitleg snel gegeven en is een oplossing mogelijk.

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen over zaken die betrekking hebben op de zorg- en dienstverlening die u wordt geboden. Bijvoorbeeld over een beslissing, het gedrag van een medewerker of over de gang van zaken in de organisatie. U kunt uw klacht mondeling, schriftelijk of per e-mail indienen.

Bij wie kunt u terecht met uw klacht?
Bespreek uw klacht eerst met degene die de zorg of dienst verleent of met de coördinator of manager. Vaak lost een gesprek al veel op.
Als u er samen niet uit komt, dan kunt u de klachtenfunctionaris van Marente om advies vragen.

De klachtenfunctionaris.
Voor advies en bemiddeling bij klachten kunt u terecht bij klachtenfunctionaris Danièle de Vries.
Zij heeft altijd een luisterend oor voor u.
De Klachtenfunctionaris bespreekt de klacht met u en maakt samen met u verdere afspraken en kan zo nodig bemiddelen tussen u en de medewerker die met de klacht te maken heeft. Voor een vertrouwelijk gesprek met de klachtenfunctionaris kunt u altijd een afspraak maken. Ook voor andere klachtmogelijkheden, zoals een financiële schadeloosstelling, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Geschillencommissie.
Als de klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, kunt u de klacht daarna voorleggen aan de geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg. De geschillencommissie behandelt de klacht opnieuw en doet een uitspraak.

Klachten betreffende de vrijwilligersorganisatie kunnen worden voorgelegd bij onze landelijke vereniging VPTZ Nederland.

Meer informatie.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de klachtenfunctionaris. Dit kan telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op marente.nl/klachten. De klachtenregeling kunt u ook vinden op onze website.

Contactgegevens:

Klachtenfunctionaris Marente
Danièle de Vries.
Tel: 071- 517 12 34
06- 300 445 33
klachtenfunctionaris@marente.nl
www.marente.nl/klachten
Postbus 55
2215 ZH Voorhout

Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg: www.degeschillencommissiezorg.nl
VPTZ: een officiële klacht moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van de Klachtencommissie van VPTZ Nederland, per adres:
VPTZ Nederland
t.a.v. De Klachtencommissie
Barchman Wuytierslaan 10
3818 LH Amersfoort

De brief dient de naam en het adres van de klager te bevatten en informatie over het voorgevallene waarover een oordeel wordt gevraagd.

Stichting Hospice- Duin en Bollenstreek | Hoofdstraat 51 | 2171 AR Sassenheim | Telefoon: 0252-227139 | Fax: 0252-225888 | E-mail: info@hospiceduinenbollenstreek.nl
Kamer van Koophandel nr: 28109930 | Bankrekening: NL60rabo0129213063 | Fiscaal nummer: 8156.42.192 | RSIN-nummer: 815642192

© Hospice Duin- en Bollenstreek 2008 – 2024 | Privacy Statement