Klachten

Hoe dient u als gast of naaste een klacht in?
Bij Hospice Duin en Bollenstreek zetten we ons iedere dag in om u de beste zorg te geven. De medewerkers en vrijwilligers willen hun werk zo goed mogelijk uitvoeren. Natuurlijk kan het voorkomen dat het anders loopt dan u verwacht. Wij horen het graag van u wanneer u niet tevreden bent. Uw klacht biedt mogelijkheden tot verbetering. Praat erover. Vaak is uitleg snel gegeven en is een oplossing mogelijk.

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen over zaken die betrekking hebben op de zorg- en dienstverlening die u wordt geboden. Bijvoorbeeld over een beslissing, het gedrag van een medewerker of over de gang van zaken in de organisatie. U kunt uw klacht mondeling, schriftelijk of per e-mail indienen.

Bij wie kunt u terecht met uw klacht?
Bespreek uw klacht eerst met degene die de zorg of dienst verleent of met de coördinator of manager. Vaak lost een gesprek al veel op.
Als u er samen niet uit komt, dan kunt u de klachtenfunctionaris van Marente om advies vragen.

De klachtenfunctionaris.
Voor advies en bemiddeling bij klachten kunt u terecht bij klachtenfunctionaris Danièle de Vries.
Zij heeft altijd een luisterend oor voor u.
De Klachtenfunctionaris bespreekt de klacht met u en maakt samen met u verdere afspraken en kan zo nodig bemiddelen tussen u en de medewerker die met de klacht te maken heeft. Voor een vertrouwelijk gesprek met de klachtenfunctionaris kunt u altijd een afspraak maken. Ook voor andere klachtmogelijkheden, zoals een financiële schadeloosstelling, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Geschillencommissie.
Als de klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, kunt u de klacht daarna voorleggen aan de geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg. De geschillencommissie behandelt de klacht opnieuw en doet een uitspraak.

Klachten betreffende de vrijwilligersorganisatie kunnen worden voorgelegd bij onze landelijke vereniging VPTZ Nederland.

Meer informatie.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de klachtenfunctionaris. Dit kan telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op marente.nl/klachten. De klachtenregeling kunt u ook vinden op onze website.

Contactgegevens

Klachtenfunctionaris Marente
Danièle de Vries.
Tel: 071- 517 12 34
06- 300 445 33
of email naar: klachtenfunctionaris@marente.nl

www.marente.nl/klachten
Adres: Postbus 55
2215 ZH Voorhout

Geschillencommissie
Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg: www.degeschillencommissiezorg.nl
VPTZ: een officiële klacht moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van de Klachtencommissie van VPTZ Nederland, per adres:
VPTZ Nederland
t.a.v. De Klachtencommissie
Barchman Wuytierslaan 10
3818 LH Amersfoort

De brief dient de naam en het adres van de klager te bevatten en informatie over het voorgevallene waarover een oordeel wordt gevraagd.