Links

Hieronder vindt u diverse websites, die aanvullende informatie kunnen geven.

www.palliatief.nl of www.palliatievezorg.nl
Hier kunt u veel informatie vinden over de palliatieve zorg in Nederland. U kunt de laatste ontwikkelingen volgen, maar ook de adressen van de diverse hulpverlenende instanties en beschikbare plaatsen vinden.

Palliatieve Zorg Startkabel
Bij deze startkabel kunt u informatie vinden over allerlei sites die met de palliatieve zorg te maken hebben.

Palliatieve Zorg Verzamelgids

Zorgkantoor NHM

Pallialine

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
De VPTZ is een landelijke koepelorganisatie voor alle vrijwilligers hospices en thuiszorg in Nederland. Hospice Duin- en Bollenstreek is aangesloten bij de VPTZ.

Verlies verwerken
De Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR) is er op gericht degene die rouwt na verlies van een dierbare te ondersteunen.

Leerhuizen Palliatieve zorg
Organiseren cursussen voor verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, praktijkverpleegkundigen en apothekersassistenten.

Netwerk Palliatieve Zorg

Regionale inloophuizen
Het Adamas Inloophuis in Nieuw-Vennep biedt mensen met kanker en hun naasten ondersteuning in de vorm van psycho-oncologische begeleiding, lotgenotencontact, creatieve therapieën en informatievoorziening. Alles onder één dak, in een ‘healing environment’.

Inloophuis Scarabee in Leiden. Een huis waar mensen die met kanker in aanraking komen elkaar kunnen ontmoeten. Iedereen kan vrijblijvend binnenlopen voor een praatje en een luisterend oor. U komt in contact met lotgenoten.

Het portaal rondom overlijden

Afscheidswijzer

Zorgverzekering Informatie Centrum (ZIC)
Het Zorgverzekering Informatie Centrum (ZIC) informeert de inwoners van Nederland over zorg en heeft nu ook nu ook een dossier opgezet met informatie over Palliatieve Zorg.
Onderwerpen die o.a. in het dossier besproken worden zijn: Welke zorg valt onder PTZ? Wanneer komt iemand in aanmerking voor PTZ? Drie leveringsvormen van PTZ.

Zorgkaart Nederland