Hospice Duin- en Bollenstreek logo

Organisatie

Over Hospice Duin- en Bollenstreek

Het Hospice Duin- en Bollenstreek is een gastvrij huis waarbij men in rust en geborgenheid de laatste dagen, weken of maanden kan verblijven. Wij realiseren ons terdege dat het een enorme stap is om de drempel van een hospice over te gaan. We hopen door middel van informatie deze drempel iets te verlagen.
In het hospice zien we onze gast als een uniek persoon met een eigen levensgeschiedenis en een eigen levenseinde. De gast en diens naasten moeten zich volkomen thuis kunnen voelen, met name omdat de gast in deze fase niet meer in de eigen vertrouwde omgeving kan wonen. De ruime gastenkamers zijn het huiselijk domein van de gast en kunnen worden opgeluisterd met persoonlijke, vertrouwde spullen en herinneringen. De naasten en de vrijwilligers brengen er het leven van alle dag in. Ook de maaltijden kunnen naar eigen smaak en wens worden bereid.

Hospice Duin- en Bollenstreek kan een alternatief zijn waar familie en vrienden de zorg kunnen voortzetten samen met huisarts, verpleging en deskundige vrijwilligers. Er is dan voor de naasten weer meer ruimte en tijd om partner, ouder, kind of vriend te zijn.
Aan ons hospice zijn twee consulenten palliatieve zorg verbonden.

Het Hospice Duin- en Bollenstreek is een zelfstandige organisatie die tot stand is gekomen met middelen vanuit de Duin- en Bollenstreek en werkt voor deze regio.

Visie en missie

Hospice Duin- en Bollenstreek wil passende zorg bieden aan mensen in de laatste levensfase. Het hospice wil een huiselijke omgeving bieden, waarin gasten op bij hen passende wijze kunnen verblijven in de laatste levensfase. We werken vanuit de gedachte dat ieder mens uniek is. Ook voor naasten is aandacht en zorg. Wij werken vanuit onze kernwaarden authentiek, respectvol en betrokken.

Hospice Duin- en Bollenstreek is toegankelijk voor iedereen. Wij bieden zorg afgestemd op de individuele levensstijl, wensen en mogelijkheden van de gast. In een sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert, krijgt de gast op respectvolle wijze alle aandacht en zorg, gericht op een zo vredig en waardig mogelijke laatste levensfase. Kwaliteit en deskundigheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

 ‘Er zijn’ is het motto van de landelijke stichting Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg (VPTZ) en verwijst naar het belang van het medemenselijk (samen)zijn in de laatste levensfase. Mogen, durven en er kunnen zijn ter ondersteuning van de gasten en naasten op een manier die aansluit bij de wensen en behoeften van de gast. Respect voor deze autonomie kan onze gasten ook de kracht geven om innerlijke ruimte en rust te vinden.

Hospice Duin- en Bollenstreek wil vanuit een respectvolle benadering ondersteuning geven aan mensen om hun leven in het zicht van de dood te kunnen leven zoals dat bij hen past. Daarin is ook plaats om het leven te vieren en om te benoemen wat men graag zou willen in plaats van wat ze niet willen. Hospice Duin- en Bollenstreek is daarmee een huis waarin iedereen, gast, naasten en medewerkers, zich uitgenodigd weten om in gesprek te gaan over persoonlijke wensen en verlangens in de context van leven in het zicht en de bespreekbaarheid van de dood.

Samenwerking

Om de zorg naar de gasten en naasten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen werken wij nauw samen met de volgende instanties:

Ziekenhuizen en huisartsen in Zuid-Holland in het bijzonder met:
Alrijne Zorggroep  waaronder het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp.
LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) waar wij tevens mee samenwerken aan onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van palliatieve zorg.
Spaarne ziekenhuizen Haarlem en Hoofdorp.

Collega hospices in de regio.
Zorgorganisatie Marente waar wij een samenwerkingsovereenkomst mee hebben afgesloten. Website.
Regionale thuiszorgorganisaties

Kwaliteit

Kwaliteitsinstituut Stichting Perspekt heeft ons het ‘Keurmerk Prezo Hospicezorg’ toegekend. Website.

Hospice Duin- en Bollenstreek is lid van:
Transmuralis Netwerk Palliatieve zorg ZHN. Website.
VPTZ Nederland. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg: Website.
Associatie Hospicezorg Nederland. Website.

Dagelijkse leiding

Evelien van Duin - manager Hospice Duin- en Bollenstreek

Evelien van Duin

Manager Hospice Duin- en
Bollenstreek

Stuur een email

Liane Heuzen

Liane Heuzen

Coördinator Hospice Duin- en Bollenstreek

Stuur een email

Stefanie de Greef

Stefanie de Greef

Coördinator Hospice Duin- en Bollenstreek

Stuur een email

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek bestaat uit de volgende leden:

De heer J. de Vries, voorzitter
Mevrouw A. Guijt-Paap, secretaris
De heer W. Loos, penningmeester
De heer. J. Hoornweg, lid, vice voorzitter
Mevrouw W. Veltman, lid

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en zijn onbezoldigd.

Wilt u contact opnemen met één van de bestuursleden stuur een email naar: bestuur@hospiceduinenbollenstreek.nl.

Het Hospice Duin en Bollenstreek is op zoek naar twee bestuursleden m/v

waaronder een lid, tevens secretaris.

Het Hospice Duin- en Bollenstreek vervult inmiddels bijna 15 jaar een belangrijke functie in de palliatieve zorg in onze regio. Op de mooie locatie in Sassenheim worden maximaal 6 gasten verpleegd en verzorgd in de laatste fase van hun leven. Dit werk wordt mogelijk gemaakt door de inzet van meer dan 100 vrijwilligers, waarvan een deel ook begeleidende taken uitvoert bij mensen die thuis willen overlijden. Naast de vrijwilligers zijn er professionals verbonden aan het hospice.
Er is een samenwerkingsrelatie met Marente.

Bestuur stichting hospice
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het hospice. Daaronder vallen onder meer het personeelsbeleid, het vrijwiligersbeleid, het financieel beleid, de kwaliteit van zorgverlening, de afspraken met de zorgverzekeraars en subsidieverstrekkers, externe contacten etc.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de benoeming van de manager.
Het bestuur is als volgt samengesteld: een voorzitter, een vicevoorzitter, een penningmeester, een secretaris en twee leden. Het bestuur vergadert ongeveer 10 maal per jaar. Het bestuurswerk vergt globaal 5 tot 10 uur per maand. De bestuursleden zijn onbezoldigd, maar een vergoeding voor aantoonbaar gemaakte kosten is bespreekbaar.

Profielschets bestuursleden
Voldoende bestuurlijke ervaring, maatschappelijke betrokkenheid en representatief voor en betrokken bij de regio. Kennis van het speelveld en de stakeholders op het gebied van zorgfinanciering. In staat zijn om vanuit de inhoud van het vrijwilligerswerk met een open houding het gesprek aan te gaan met de manager en in voorkomende gevallen met anderen. Bestuursleden moeten in staat zijn het juiste evenwicht te houden tussen bestuurlijke afstand en nabijheid en
affiniteit hebben met het werk in hospices.

Meer informatie
Het functieprofiel kunt u hier downloaden.
Informatie over de functie kunt u opvragen bij de vicevoorzitter, Jacques Hoornweg via telefoonnummer 06 -22567029.

Reageren
Uw belangstelling kunt u kenbaar maken door het sturen van uw motivatie en CV uiterlijk 22 december 2021 aan het bestuur van Hospice Duin- en Bollenstreek via: info@hospiceduinenbollenstreek.nl

Documenten ter verantwoording

Jaarverslag 2020 van het Hospice Duin- en Bollenstreek. Download PDF
Beloningsbeleid van het Hospice Duin- en Bollenstreek.  Download PDF
Samenvatting van de Strategienota Hospice Duin-en Bollenstreek 2014.  Download PDF
Financieel jaarverslag van het Hospice Duin-en Bollenstreek 2020.  Download PDF
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen. Download PDF
Privacy Statement Hospice Duin- en Bollenstreek. Open hier.

Stichting Hospice- Duin en Bollenstreek | Hoofdstraat 51 | 2171 AR Sassenheim | Telefoon: 0252-227139 | Fax: 0252-225888 | E-mail: info@hospiceduinenbollenstreek.nl
Kamer van Koophandel nr: 28109930 | Bankrekening: NL60rabo0129213063 | Fiscaal nummer: 8156.42.192 | RSIN-nummer: 815642192

© Hospice Duin- en Bollenstreek 2008 – 2021 | Privacy Statement