Hospice Duin- en Bollenstreek logo

Organisatie

Over Hospice Duin- en Bollenstreek

Het Hospice Duin- en Bollenstreek is een gastvrij huis waarbij men in rust en geborgenheid de laatste dagen, weken of maanden kan verblijven. Wij realiseren ons terdege dat het een enorme stap is om de drempel van een hospice over te gaan. We hopen door middel van informatie deze drempel iets te verlagen.
In het hospice zien we onze gast als een uniek persoon met een eigen levensgeschiedenis en een eigen levenseinde. De gast en diens naasten moeten zich volkomen thuis kunnen voelen, met name omdat de gast in deze fase niet meer in de eigen vertrouwde omgeving kan wonen. De ruime gastenkamers zijn het huiselijk domein van de gast en kunnen worden opgeluisterd met persoonlijke, vertrouwde spullen en herinneringen. De naasten en de vrijwilligers brengen er het leven van alle dag in. Ook de maaltijden kunnen naar eigen smaak en wens worden bereid.

Hospice Duin- en Bollenstreek kan een alternatief zijn waar familie en vrienden de zorg kunnen voortzetten samen met huisarts, verpleging en deskundige vrijwilligers. Er is dan voor de naasten weer meer ruimte en tijd om partner, ouder, kind of vriend te zijn.
Aan ons hospice zijn twee consulenten palliatieve zorg verbonden.

Het Hospice Duin- en Bollenstreek is een zelfstandige organisatie die tot stand is gekomen met middelen vanuit de Duin- en Bollenstreek en werkt voor deze regio.

Visie en missie

Hospice Duin- en Bollenstreek wil passende zorg bieden aan mensen in de laatste levensfase. Het hospice wil een huiselijke omgeving bieden, waarin gasten op bij hen passende wijze kunnen verblijven in de laatste levensfase. We werken vanuit de gedachte dat ieder mens uniek is. Ook voor naasten is aandacht en zorg. Wij werken vanuit onze kernwaarden authentiek, respectvol en betrokken.

Hospice Duin- en Bollenstreek is toegankelijk voor iedereen. Wij bieden zorg afgestemd op de individuele levensstijl, wensen en mogelijkheden van de gast. In een sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert, krijgt de gast op respectvolle wijze alle aandacht en zorg, gericht op een zo vredig en waardig mogelijke laatste levensfase. Kwaliteit en deskundigheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

 ‘Er zijn’ is het motto van de landelijke stichting Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg (VPTZ) en verwijst naar het belang van het medemenselijk (samen)zijn in de laatste levensfase. Mogen, durven en er kunnen zijn ter ondersteuning van de gasten en naasten op een manier die aansluit bij de wensen en behoeften van de gast. Respect voor deze autonomie kan onze gasten ook de kracht geven om innerlijke ruimte en rust te vinden.

Hospice Duin- en Bollenstreek wil vanuit een respectvolle benadering ondersteuning geven aan mensen om hun leven in het zicht van de dood te kunnen leven zoals dat bij hen past. Daarin is ook plaats om het leven te vieren en om te benoemen wat men graag zou willen in plaats van wat ze niet willen. Hospice Duin- en Bollenstreek is daarmee een huis waarin iedereen, gast, naasten en medewerkers, zich uitgenodigd weten om in gesprek te gaan over persoonlijke wensen en verlangens in de context van leven in het zicht en de bespreekbaarheid van de dood.

Samenwerking

Om de zorg naar de gasten en naasten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen werken wij nauw samen met de volgende instanties:

Ziekenhuizen en huisartsen in Zuid-Holland in het bijzonder met:
Alrijne Zorggroep  waaronder het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp.
LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) waar wij tevens mee samenwerken aan onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van palliatieve zorg.
Spaarne ziekenhuizen Haarlem en Hoofdorp.

Collega hospices in de regio.
Zorgorganisatie Marente waar wij een samenwerkingsovereenkomst mee hebben afgesloten. Website.
Regionale thuiszorgorganisaties

Kwaliteit

Kwaliteitsinstituut Stichting Perspekt heeft ons het ‘Keurmerk Prezo Hospicezorg’ toegekend. Website.

Keurmerk Prezo Hospicezorg

Met het PREZO keurmerk laten wij zien:

  • dat onze gasten en hun naasten tevreden zijn over de voor hen belangrijke waarden;
  • dat onze zorgverleners en vrijwilligers op basis van het Kwaliteitskader palliatieve zorg optimale zorg en ondersteuning leveren;
  • dat onze organisatie reflecteert op het eigen handelen en blijvend aan resultaatverbeteringen werkt;
  • onze organisatie handelt volgens de bedoeling van het Kwaliteitskader palliatieve zorg.

Om deze doelen te bereiken werken wij tevens met het Kwaliteitskompas van VPTZ Nederland.

Kwaliteitskompas VPTZ

Hospice Duin- en Bollenstreek is lid van:
Transmuralis Netwerk Palliatieve zorg ZHN. Website.
VPTZ Nederland. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg: Website.
Associatie Hospicezorg Nederland. Website.

Dagelijkse leiding

Evelien van Duin - manager Hospice Duin- en Bollenstreek

Evelien van Duin

Manager Hospice Duin- en
Bollenstreek

Stuur een email

Liane Heuzen

Liane Heuzen

Coördinator Hospice Duin- en Bollenstreek

Stuur een email

Jenette

Jenette Kortekaas

Coördinator Hospice Duin- en Bollenstreek

Stuur een email

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek bestaat uit de volgende leden:

Jacques-Hoornweg

J. Hoornweg

Voorzitter

Wietske Veltman

W. Veltman

Vice-voorzitter

corna

C. van Tol

Secretaris

Bert Hilverda

G.W. Hilverda

Penningmeester

Cobi van der Wiel

C. van der Wiel

Lid

Wilt u contact opnemen met één van de bestuursleden stuur een email naar: bestuur@hospiceduinenbollenstreek.nl.

Documenten ter verantwoording

Jaarverslag 2022 van het Hospice Duin- en Bollenstreek. Open PDF
Beloningsbeleid van het Hospice Duin- en Bollenstreek.  Open PDF
Strategisch plan Hospice Duin- en Bollenstreek 2021-2025.  Open PDF
Financieel jaarverslag van het Hospice Duin-en Bollenstreek 2022.  Open PDF
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen. Open PDF
Privacy Statement Hospice Duin- en Bollenstreek. Open hier.

Stichting Hospice- Duin en Bollenstreek | Hoofdstraat 51 | 2171 AR Sassenheim | Telefoon: 0252-227139 | Fax: 0252-225888 | E-mail: info@hospiceduinenbollenstreek.nl
Kamer van Koophandel nr: 28109930 | Bankrekening: NL60rabo0129213063 | Fiscaal nummer: 8156.42.192 | RSIN-nummer: 815642192

© Hospice Duin- en Bollenstreek 2008 – 2024 | Privacy Statement