Hospice Duin- en Bollenstreek logo

Verpleegkundigen

Als verpleegkundige vervul je een essentiële rol binnen de organisatie. Je voornaamste taak is het op behoeftegerichte wijze bieden van integrale palliatieve zorg aan onze gasten en hun naasten en het aansturen en motiveren van vrijwilligers. Als verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg en streef je naar continue verbetering. Je werkt nauw samen met collega-verpleegkundigen, de coördinatoren, huisartsen en andere disciplines. Op creatieve wijze en met empathie geef je inhoud aan de zorg en hanteert daarbij professionele grenzen in de omgang met bewoners en hun naasten.

Het vaste team van verpleegkundigen die in het hospice werken worden gedetacheerd door Zorgorganisatie Marente.

BIG- en V&V-geregistreerd

De verpleegkundigen die bij Hospice Duin- en Bollenstreek werken zijn geregistreerd in het BIG-register. Dit register komt voort uit de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en geeft zekerheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

Onze verpleegkundigen worden in de gelegenheid gesteld lid te worden van de beroepsvereniging V&VN en worden ingeschreven in Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Dit is een online registratiesysteem waar de verpleegkundige vastlegt wat hij/zij doet aan deskundigheidsbevordering. Door de bij- en nascholing die gevolgd wordt structureel vast te leggen, maakt men inzichtelijk dat hij/zij deskundig is.

Onze verpleegkundigen ontvangen een jaarlijks persoonlijk scholingsbudget.

Vacatures

Voor het Hospice Duin- en Bollenstreek zijn wij per 1 juni 2021 op zoek naar een:

Coördinator Hospice (m/v) voor 24 uur per week/3 dagen

Wat doe je als coördinator hospice?
De coördinator hospice organiseert en coördineert de dagelijkse zorg aan mensen in hun laatste levensfase en hun naasten in het hospice alsmede in de thuissituatie. Dagelijks onderhoud je contacten met gastbewoners en hun naasten. De dagelijkse werkcontacten met onder andere vrijwilligers, verpleegkundigen en zorgverleners, is een kerntaak. Daarbij draag je zorg voor de organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk en zorg je voor een goede afstemming tussen vrijwilligers en professionals. Je participeert in de bereikbaarheidsdiensten.

Waarom zou je willen werken bij Hospice Duin- en Bollenstreek?
Hospice Duin- en Bollenstreek is een kleine organisatie die in ontwikkeling is. Binnen het hospice wordt zorg verleend aan maximaal zes gasten, die in de laatste fase van hun leven zijn, en hun naasten. In het hospice werken naast verpleegkundigen circa 90 vrijwilligers. In de thuissituatie worden 11 vrijwilligers op aanvraag ingezet. Kwaliteit van zorg, afgestemd op de wensen van onze gastbewoners, cliënten en hun naasten, staat hoog in het vaandel.
Alle professionele medewerkers worden gedetacheerd via zorgorganisatie Marente.

Wat vragen wij?
Wij zijn, voor deze dynamische baan, op zoek naar een doortastende collega met leidinggevende ervaring. Tevens heb je affiniteit met vrijwilligerswerk en terminale zorg. Een afgeronde  verpleegkundige opleiding ( Big geregistreerd) is een harde eis.

Salariëring
Salariëring conform de CAO VVT schaal 50.

Nieuwsgierig naar je kansen?
Voor nadere informatie kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Mevrouw E. van Duin, manager hospice, telefoon : 0252-227139
Download hier de taakfunctiebeschrijving coördinator hospice

Solliciteren?
Sollicitatiebrieven kun je tot 23 februari 2021, bij voorkeur per mail, richten aan: manager@hospiceduinenbollenstreek.nl of
via de post naar: Mevrouw E. van Duin, Hoofdstraat 51, 2171 AR Sassenheim.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdagmiddag 5 maart en het vervolggesprek is op maandagmiddag 8 maart.

Stichting Hospice- Duin en Bollenstreek | Hoofdstraat 51 | 2171 AR Sassenheim | Telefoon: 0252-227139 | Fax: 0252-225888 | E-mail: info@hospiceduinenbollenstreek.nl
Kamer van Koophandel nr: 28109930 | Bankrekening: NL60rabo0129213063 | Fiscaal nummer: 8156.42.192 | RSIN-nummer: 815642192

© Hospice Duin- en Bollenstreek 2008 – 2021 | Privacy Statement