Hospice Duin- en Bollenstreek logo

Verpleegkundigen

Als verpleegkundige vervul je een essentiële rol binnen de organisatie. Je voornaamste taak is het op behoeftegerichte wijze bieden van integrale palliatieve zorg aan onze gasten en hun naasten en het aansturen en motiveren van vrijwilligers. Als verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg en streef je naar continue verbetering. Je werkt nauw samen met collega-verpleegkundigen, de coördinatoren, huisartsen en andere disciplines. Op creatieve wijze en met empathie geef je inhoud aan de zorg en hanteert daarbij professionele grenzen in de omgang met bewoners en hun naasten.

Het vaste team van verpleegkundigen die in het hospice werken worden gedetacheerd door Zorgorganisatie Marente.

BIG- en V&V-geregistreerd

De verpleegkundigen die bij Hospice Duin- en Bollenstreek werken zijn geregistreerd in het BIG-register. Dit register komt voort uit de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en geeft zekerheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

Onze verpleegkundigen worden in de gelegenheid gesteld lid te worden van de beroepsvereniging V&VN en worden ingeschreven in Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Dit is een online registratiesysteem waar de verpleegkundige vastlegt wat hij/zij doet aan deskundigheidsbevordering. Door de bij- en nascholing die gevolgd wordt structureel vast te leggen, maakt men inzichtelijk dat hij/zij deskundig is.

Onze verpleegkundigen ontvangen een jaarlijks persoonlijk scholingsbudget.

Vacatures

Er zijn op dit moment geen vacatures.

Stichting Hospice- Duin en Bollenstreek | Hoofdstraat 51 | 2171 AR Sassenheim | Telefoon: 0252-227139 | Fax: 0252-225888 | E-mail: info@hospiceduinenbollenstreek.nl
Kamer van Koophandel nr: 28109930 | Bankrekening: NL60rabo0129213063 | Fiscaal nummer: 8156.42.192 | RSIN-nummer: 815642192

© Hospice Duin- en Bollenstreek 2008 – 2024 | Privacy Statement