Vacatures

Bestuurslid m/v

Het Hospice Duin- en Bollenstreek is op zoek naar een bestuurslid.

Het Hospice Duin- en Bollenstreek vervult inmiddels bijna 15 jaar jaar een belangrijke functie. Op de mooie locatie in Sassenheim worden maximaal 6 gasten verpleegd en verzorgd in de laatste fase van hun leven. Dit werk wordt mogelijk gemaakt door de inzet van meer dan 100 vrijwilligers, waarvan een deel ook begeleidende taken uitvoert bij mensen die thuis willen overlijden. Naast de vrijwilligers zijn er professionals verbonden aan het hospice. Er is een samenwerkingsrelatie met Marente.

Bestuur stichting hospice

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het hospice. Daaronder vallen onder meer het personeelsbeleid, het vrijwiligersbeleid, het financieel beleid, de kwaliteit van zorgverlening, de afspraken met de zorgverzekeraars en subsidieverstrekkers, externe contacten etc. Het bestuur is verantwoordelijk voor de benoeming van de manager.

Het bestuur is als volgt samengesteld: een voorzitter, een vicevoorzitter, een penningmeester, een secretaris en twee leden. De functie van vicevoorzitter wordt thans gecombineerd met die van penningmeester. Het bestuur vergadert ongeveer 10 maal per jaar. Het bestuurswerk vergt globaal 5 tot 10 uur per maand. De bestuursleden zijn onbezoldigd, maar een vergoeding voor aantoonbaar gemaakte kosten is bespreekbaar.

Profielschets bestuursleden

Hoger opgeleid, voldoende bestuurlijke ervaring, maatschappelijke betrokkenheid en representatief voor de regio, in staat zijn om vanuit de inhoud van het vrijwilligerswerk met een open houding het gesprek aan te gaan met de manager en in voorkomende gevallen met anderen. Bestuursleden moeten in staat zijn het juiste evenwicht te houden tussen bestuurlijke afstand en nabijheid en affiniteit hebben met het werk in hospices.

Meer informatie

Het functieprofiel kunt u hier downloaden.
Informatie over de functie kunt u per email opvragen bij Jules de Vries, voorzitter, fam.vries@ziggo.nl  of bij Jan van Vliet, vicevoorzitter en penningmeester j.vliet@planet.nl.

Reageren

Uw belangstelling kunt u kenbaar maken door het sturen van uw motivatie en CV uiterlijk 20 september 2019 aan het bestuur van het hospice Duin en Bollenstreek via info@hospiceduinenbollenstreek.nl.

De gesprekken zijn gepland op 9 oktober 2019.