Verpleegkundigen

De verpleegkundigen, die in het hospice werken worden gedetacheerd door Marente.

In de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) worden minimale eisen gesteld aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Je moet beschikken over de vereiste opleiding om ingeschreven te worden en vervolgens moet je in de toekomst om de vijf jaar aantonen dat je een minimum aantal uren hebt gewerkt. Registratie en herregistratie vinden plaats in het BIG-register en zijn verplicht (zie www.ribiz.nl). Al onze verpleegkundigen zijn BIG geregistreerd.

Onze verpleegkundigen met een vast uren-dienstverband worden in de gelegenheid gesteld lid te worden van de beroepsvereniging V&VN en worden ingeschreven in het kwaliteitsregister V&V. Het Kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem waar de verpleegkundige vastlegt wat hij/zij doet aan deskundigheidsbevordering. Door de bij- en nascholing die gevolgd wordt structureel vast te leggen, maakt men inzichtelijk dat hij/zij deskundig is. Deze verpleegkundigen ontvangen hiertoe een jaarlijks persoonlijk scholingsbudget.

Heeft u belangstelling voor het werken als verpleegkundige (niveau 4) in het hospice? Neemt u dan contact op met de manager Evelien van Duin.