Visie en doel betreffende de palliatieve zorg in het Hospice Duin- en Bollenstreek

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) definieert palliatieve zorg als volgt: Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Vanuit deze visie willen wij in het Hospice Duin- en Bollenstreek onze gasten en hun naasten ontvangen. De gasten staan in ons huis centraal en moeten de regie kunnen houden over hun leven en sterven. Hierbij kunnen zij ondersteuning krijgen van een multidisciplinair team, bestaande uit vrijwilligers, verpleegkundigen en artsen.
De zorg voor en de inbreng van de naasten zijn in dit proces van essentieel belang, zolang deze niet strijdig zijn met de belangen en wensen van de gast. Het uiteindelijke doel is de gast in staat te stellen vredig, waardig, zoveel mogelijk vrij van pijn en van andere belastende symptomen te sterven in het bijzijn van familie, vrienden en/of verzorgenden.

Het Hospice Duin- en Bollenstreek is aangesloten bij:

Associatie Hospicezorg Nederland

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Holland Noord