Vrijwilligers Hospice Duin- en Bollenstreek

Vrijwilligersraad

Na een oproep van de coördinatoren in 2017, is een zestal vrijwilligers samen met de manager en het bestuur aan de slag gegaan om een Vrijwilligersraad in het leven te roepen. Omdat er geen wettelijk kader aanwezig is voor een Vrijwilligersraad, heeft het wat tijd gekost het een en ander uit te zoeken en afspraken te maken over o.a. bevoegdheden en competenties welke zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek en de vrijwilligersraad.
Dit document dient als basis voor het functioneren van de Vrijwilligersraad en is door de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van de Vrijwilligersraad ondertekend. Daarnaast is er een huishoudelijk reglement voor het functioneren van de Vrijwilligersraad vastgesteld waarin nadere afspraken zijn gemaakt over taakverdeling, wijze van vergaderen en terug koppeling naar de betrokkenen.
De Vrijwilligersraad vertegenwoordigt de vrijwilligers en behartigt hun gemeenschappelijke belangen door te mee te denken over het vrijwilligersbeleid, de visie op vrijwilligerswerk, activiteiten/ werkzaamheden van vrijwilligers en hun scholing van vrijwilligers. De raad is de vraagbaak en klankbord voor vrijwilligers, coördinatoren, manager en bestuur.
Management ,bestuur en vrijwilligersraad zijn er van overtuigd dat de vertegenwoordiging van vrijwilligers, die zo belangrijk zijn voor de Hospice Duin- en Bollenstreek, hiermee op een goede manier gestalte krijgt.

Vrijwilligersraad Hospice Duin- en Bollenstreek
De Vrijwilligersraad bestaat uit:
Vlnr bovenste rij: Ouko Beuving, voorzitter; Jacques Erades, Hanke Remmerswaal;
onderste rij Clasien Schoon; Marja Hoogervorst en Maria Groenewegen, secretaris.

Downloads:

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek en de vrijwilligersraad

Huishoudelijk Reglement Vrijwilligersraad Hospice Duin- en Bollenstreek