Hospice Duin- en Bollenstreek logo

Vriend worden?

Wilt u vriend worden en ons steunen?  Dat kan d.m.v. het invullen van onderstaand donateursformulier. Uw  bijdrage bedraagt minimaal € 15,00 per jaar, maar u mag natuurlijk altijd meer doneren. U kunt kiezen voor automatisch incasso of voor het ontvangen van een acceptgiro.
Wilt u anderszins uw steun verlenen, bijvoorbeeld door middel van een sponsoractie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester; de heer Renzo van Leeuwen, tel. 06-27404993.
Onze Stichting is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI), dit betekent dat uw donatie aftrekbaar is van de belasting. Met ingang van 2014 zijn periodieke giften in geld zelfs zonder notariële akte volledig aftrekbaar (dus geen drempelbedrag) als u een overeenkomst voor minimaal 5 jaar ondertekent.
Meer informatie en het standaardformulier kunt u vinden op de webpagina van de Belastingdienst onder Periodieke giften of via een verzoek aan Stichting Vrienden  Duin- en Bollenstreek, Hoofdstraat 51, 2171 AR Sassenheim, u kunt een ook e-mail sturen naar vrienden@hospiceduinenbollenstreek.nl.

Aanmeldingsformulier Vriend Hospice Duin- en Bollenstreek