Hospice Duin- en Bollenstreek logo

Hospice Duin- en Bollenstreek

Een gastvrij huis voor de laatste levensfase waar mensen zich welkom en veilig voelen.

Hospice

Hospice Duin- en Bollenstreek wil passende zorg bieden aan mensen in de laatste levensfase. Wij willen een huiselijke omgeving bieden, waarin gasten op bij hen passende wijze kunnen verblijven in de laatste levensfase.

Verwijzers

Heeft uw patiënt palliatieve zorg nodig en is er sprake van een indicatie voor terminale palliatief zorg? Neem dan contact met ons op: 0252-227139. We hebben een opnamecapaciteit van zes kamers en kunnen vaak ook inspelen op acute situaties.

Professionals

Verpleegkundigen vervullen een essentiële rol binnen de organisatie. Hun voornaamste taak is het op behoeftegerichte wijze bieden van integrale palliatieve zorg aan onze gasten en hun naasten en het aansturen en motiveren van vrijwilligers.

Vrijwilligers

In het Hospice Duin- en Bollenstreek is een groep van circa 100 vrijwilligers actief. Zij worden intern getraind en mogen zij rekenen op goede mentale begeleiding. Het werk van vrijwilligers is zeer divers.

Het Hospice Duin- en Bollenstreek is een gastvrij huis waar men in rust en geborgenheid de laatste dagen, weken of maanden kan verblijven.
Wij realiseren ons terdege dat het een enorme stap is om de drempel van een hospice over te gaan. Wij hopen door middel van informatie deze drempel iets te verlagen.

In het hospice zien we onze gast als een uniek persoon met een eigen levensgeschiedenis en een eigen levenseinde. De gast en diens naasten moeten zich volkomen thuis kunnen voelen, met name omdat de gast in deze fase niet meer in de eigen vertrouwde omgeving kan wonen. De ruime gastenkamers zijn het huiselijk domein van de gast en kunnen worden opgeluisterd met persoonlijke, vertrouwde spullen en herinneringen. De naasten en de vrijwilligers brengen er het leven van alle dag in. Ook de maaltijden kunnen naar eigen smaak en wens worden bereid.

Hospice Duin- en Bollenstreek kan een alternatief zijn waar familie en vrienden de zorg kunnen voortzetten samen met huisarts, verpleging en deskundige vrijwilligers. Er is dan voor de naasten weer meer ruimte en tijd om partner, ouder, kind of vriend te zijn. 

Kinderen zijn bij ons van harte welkom. Als wij de kinderen van nu leren zich beter te verhouden tot thema’s als verlies verdriet en sterven, dan zullen zij als volwassene beter opgewassen zijn tegen wat het leven voor hen in petto heeft. Zo werken we aan een maatschappij, waar angst voor de dood zachter kan worden, en we voluit kunnen genieten van dat stuk tussen geboorte en sterven: het leven. Desgewenst kunnen wij informatie verstrekken aan ouders en kinderen om hen te betrekken bij het leven en het maken van herinneringen als ook bij het proces van verlies en rouw.

Aan ons hospice zijn twee consulenten palliatieve zorg verbonden.
Het Hospice Duin- en Bollenstreek is een zelfstandige organisatie die tot stand is gekomen met middelen vanuit de Duin- en Bollenstreek en werkt voor deze regio.

Steun Stichting Hospice Duin en Bollenstreek

Alleen met voldoende financiële steun van derden kan het hospice voortbestaan.
De mogelijkheid bestaat om het Hospice Duin- en Bollenstreek te steunen door middel van giften en legaten.  Als u het hospice een legaat wilt toebedelen kunt u voor een zorgvuldige en juiste uitvoering van uw wensen contact opnemen met uw eigen notaris of met de penningmeester van de Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek, de heer B. Hilverda, telefoonnummer 06-25511770.

Onze Stichting is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI), dit betekent dat uw donatie aftrekbaar is van de belasting. Meer informatie en het standaardformulier kunt u vinden op de webpagina van de Belastingdienst onder Periodieke giften.

Hospice Duin- en Bollenstreek voldoet aan de kwaliteitseisen
en heeft sinds 2018 het Keurmerk Prezo hospicezorg.

PREZO logo

Hospice Duin- en Bollenstreek is aangesloten bij:

Stichting Hospice- Duin en Bollenstreek | Hoofdstraat 51 | 2171 AR Sassenheim | Telefoon: 0252-227139 | Fax: 0252-225888 | E-mail: info@hospiceduinenbollenstreek.nl
Kamer van Koophandel nr: 28109930 | Bankrekening: NL60rabo0129213063 | Fiscaal nummer: 8156.42.192 | RSIN-nummer: 815642192

© Hospice Duin- en Bollenstreek 2008 – 2024 | Privacy Statement