Hospice Duin- en Bollenstreek logo

Hospice Duin- en Bollenstreek

Een gastvrij huis voor de laatste levensfase waar mensen zich welkom en veilig voelen.

Hospice

Hospice Duin- en Bollenstreek wil passende zorg bieden aan mensen in de laatste levensfase. Wij willen een huiselijke omgeving bieden, waarin gasten op bij hen passende wijze kunnen verblijven in de laatste levensfase.

Verwijzers

Heeft uw patiënt palliatieve zorg nodig en is er sprake van een indicatie voor terminale palliatief zorg? Neem dan contact met ons op: 0252-227139. We hebben een opnamecapaciteit van zes kamers en kunnen vaak ook inspelen op acute situaties.

Professionals

Verpleegkundigen vervullen een essentiële rol binnen de organisatie. Hun voornaamste taak is het op behoeftegerichte wijze bieden van integrale palliatieve zorg aan onze gasten en hun naasten en het aansturen en motiveren van vrijwilligers.

Vrijwilligers

In het Hospice Duin- en Bollenstreek is een groep van circa 100 vrijwilligers actief. Zij worden intern getraind en mogen zij rekenen op goede mentale begeleiding. Het werk van vrijwilligers is zeer divers.

Het Hospice Duin- en Bollenstreek is een gastvrij huis waar men in rust en geborgenheid de laatste dagen, weken of maanden kan verblijven.
Wij realiseren ons terdege dat het een enorme stap is om de drempel van een hospice over te gaan. Wij hopen door middel van informatie deze drempel iets te verlagen.

In het hospice zien we onze gast als een uniek persoon met een eigen levensgeschiedenis en een eigen levenseinde. De gast en diens naasten moeten zich volkomen thuis kunnen voelen, met name omdat de gast in deze fase niet meer in de eigen vertrouwde omgeving kan wonen. De ruime gastenkamers zijn het huiselijk domein van de gast en kunnen worden opgeluisterd met persoonlijke, vertrouwde spullen en herinneringen. De naasten en de vrijwilligers brengen er het leven van alle dag in. Ook de maaltijden kunnen naar eigen smaak en wens worden bereid.

Hospice Duin- en Bollenstreek kan een alternatief zijn waar familie en vrienden de zorg kunnen voortzetten samen met huisarts, verpleging en deskundige vrijwilligers. Er is dan voor de naasten weer meer ruimte en tijd om partner, ouder, kind of vriend te zijn.

Aan ons hospice zijn twee consulenten palliatieve zorg verbonden.
Het Hospice Duin- en Bollenstreek is een zelfstandige organisatie die tot stand is gekomen met middelen vanuit de Duin- en Bollenstreek en werkt voor deze regio.

Steun Stichting Hospice Duin en Bollenstreek

Alleen met voldoende financiële steun van derden kan het hospice voortbestaan.
De mogelijkheid bestaat om het Hospice Duin- en Bollenstreek te steunen door middel van giften en legaten.  Als u het hospice een legaat wilt toebedelen kunt u voor een zorgvuldige en juiste uitvoering van uw wensen contact opnemen met uw eigen notaris of met de penningmeester van de Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek, de heer W.T. Loos, telefoonnummer 06-46826431.

Onze Stichting is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI), dit betekent dat uw donatie aftrekbaar is van de belasting. Meer informatie en het standaardformulier kunt u vinden op de webpagina van de Belastingdienst onder Periodieke giften.

Hospice Duin- en Bollenstreek is aangesloten bij:

Stichting Hospice- Duin en Bollenstreek | Hoofdstraat 51 | 2171 AR Sassenheim | Telefoon: 0252-227139 | Fax: 0252-225888 | E-mail: info@hospiceduinenbollenstreek.nl
Kamer van Koophandel nr: 28109930 | Bankrekening: NL60rabo0129213063 | Fiscaal nummer: 8156.42.192 | RSIN-nummer: 815642192

© Hospice Duin- en Bollenstreek 2008 – 2021 | Privacy Statement

Bezoekersinformatie m.b.t. Corona virus

In ons hospice verblijven mensen met een zeer kwetsbare gezondheid.
Een besmetting met het coronavirus vormt voor onze patiënten een nog groter risico dan voor anderen. Ook is het van groot belang dat ons zorgpersoneel niet onnodig wordt blootgesteld aan besmettingsrisico’s.
Naar aanleiding van adviezen van de GGD Hollands Midden van 20 oktober 2021 zijn de maatregelen binnen het hospice aangescherpt.

Bezoek is welkom als op alle onderstaande vragen met NEE geantwoord kan worden.

 • Heeft u of een huisgenoot momenteel corona of heeft u in de afgelopen 10 dagen corona gehad?
 • Heeft u of een huisgenoot verkoudheidsklachten zoals een loopneus, hoesten of niezen?
 • Heeft u of een huisgenoot koorts of plotseling reuk- en smaakverlies?
 • Bent u in afwachting van een corona test?
 • Heeft u of een huisgenoot de afgelopen 10 dagen onbeschermd contact gehad met iemand die mogelijk verdacht is van besmetting (bijvoorbeeld door terugkomst uit een land met kleurcode ‘oranje’ of ‘rood’)

Deze gezondheid-check geldt ook voor mensen die ondanks een vaccinatie (verkoudheids-)klachten krijgen. Met klachten kunt u niet komen en zal u zich moeten laten testen. Slechts met een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur oud bent u dan welkom.

Voor bezoek geldt:

 • U dient zich aan te melden bij de hoofdingang.
 • Er is geen beperking op het aantal bezoekers per dag per gastbewoner.
 • Uitgangspunt is het handhaven van de 1,5 meter afstand
 • Daarom kunnen er maximaal 2 bezoekers, ongeacht leeftijd, tegelijkertijd op de gastenkamer aanwezig zijn.
 • Bezoekers aan ons hospice dragen een mond-neusmasker.
 • Bezoek zorgt zelf voor een schoon mond-/ neusmasker.
 • Wilt u direct bij binnenkomst op de gastenkamer en vertrek handen gedurende 20 seconden met zeep wassen en drogen met een papieren handdoek?
 • Ook wordt gevraag uw gegevens te noteren op de lijst die op de gastenkamer ligt. Dit ten behoeve van bronnen- en contactonderzoek. Tevens verklaart u hiermee gezond te zijn.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen belt u dan naar het hospice: 0252-22 71 39.