Nieuws

Internationale Dag van de Palliatieve Zorg zaterdag 12 oktober 2019

In het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg organiseert Hospice Duin- en Bollenstreek met zorgorganisatie Marente een informatiebijeenkomst voor inwoners van de Duin- en Bollenstreek.

Thema: Praten over de waarde in je leven.
Aan de hand van drie onderwerpen willen wij veel voorkomende vragen rondom het levenseinde bespreekbaar maken en beantwoorden.

Voorbereiden op wat komen gaat in de laatste levensfase en mogelijkheden bij het levenseinde:
Thecla van Dun, huisarts en consulent palliatieve zorg

Zingeving in de palliatieve fase :
Pieta Landweer, geestelijk verzorger.

Keuzes over mogelijkheden en persoonlijke wensen in de thuissituatie /hospice :
Leon van Roon, Tessa Beentjes , wijkverpleegkundigen Marente, Esther de Groot, manager thuiszorg Marente, Evelien van Duin, manager Hospice Duin- en Bollenstreek.

Locatie: De Tuinzaal van Zorgcentrum Bernardus,
Hoofdstraat 82, 2171 AV Sassenheim
Inloop: 13.30 uur Start programma 14.00 uur Einde 16.00 uur
U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Graag inschrijven bij voorkeur via de mail: info@hospiceduinenbollenstreek.nl
Telefoon 0252-227139


Kringloopwinkel Op Dreef doet schenking aan Hospice Duin- en Bollenstreek

In het begin van dit jaar werden we verrast door een telefoontje van Henk Maat die namens de Kringloopwinkel Op Dreef belde. Wij zouden in aanmerking kunnen komen voor een gift vanuit Kringloopwinkel Op Dreef. Een bijzonder en welkom aanbod! Wij hebben inmiddels een lange samenwerking met elkaar. Al jaren worden overgebleven medicatie (geanonimiseerd), verbandmaterialen en dergelijke bewaard voor verzending via Kringloopwinkel Op Dreef en ook achterbleven rollators zijn reeds eerder aangeboden. Toen wij vorig jaar onze bedden gingen vervangen zijn ook deze aangeboden. Fijn dat we ons maatschappelijke steentje kunnen bijdragen aan landen waar de nood hoog is. Maar ook heel mooi dat Kringloopwinkel Op Dreef hun regionale maatschappelijke betrokkenheid laat zien en ons hospice een warm hart toedraagt.
Bestuurslid en huisarts Hans Bet had als wens bij zijn vertrek in mei 2018 het realiseren van een extra buitenruimte waarbij gasten buiten beschut konden zitten en een sigaretje konden roken. Dit afscheidscadeau hebben wij kunnen realiseren en sinds een aantal weken staat er nu een prachtige glazen serre in de tuin die multifunctioneel gebruikt kan worden. En nu is het zaak deze ook sfeervol en comfortabel in te richten. Wij zijn blij met de financiële gift welke we goed kunnen besteden aan de inrichting van dit tuinhuis.
Kringloopwinkel Op Dreef brengt normaal geld bijeen voor het Pastoraal Fonds. Dit fonds heeft als voornaamste doel om hulp te bieden aan mensen die wonen in landen in Oost-Europa. Met deze gift wil Kringloopwinkel Op Dreef laten zien dat ook een plaatselijke organisatie zoals Hospice Duin- en Bollenstreek niet wordt vergeten. Op zaterdag 18 mei hebben voorzitter Krieno Bolt en Henk Maat van
Kringloopwinkel Op Dreef uit Sassenheim een cheque van € 500,- overhandigd aan
manager Evelien van Duin van Hospice Duin- en Bollenstreek te Sassenheim.


Huisarts Hans Bet benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Op 12 mei, de feestavond te ere van het tweede lustrum, in Floralis was er ook aandacht voor het afscheid van ons bestuurslid, huisarts en consulent palliatieve zorg Hans Bet. Hans Bet heeft de versierselen ontvangen die horen bij de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Huisarts Hans Bet benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Het lintje kreeg hij opgespeld door burgemeester Lies Spruit. Spruit zei dat Bet de onderscheiding krijgt vanwege zijn grote, belangeloze inzet bij de voorbereiding tot oprichting van de hospice en voor zijn bijdrage aan het verbeteren van de palliatieve zorg in de eerste lijn in de gehele regio. Hij heeft zich van 2002 tot 2008 uitzonderlijk ingespannen voor het realiseren van de hospice en vele uren gewijd aan het geven van lezingen voor gemeenten, serviceclubs en bedrijven om sympathie en financiële steun voor het initiatief te verwerven. Hij haalde uiteindelijk meer dan een miljoen euro op en in 2008 kon de hospice worden geopend. . .
Sinds 2006 is dokter Bet bestuurslid geweest bij de stichting hospice Duin- en Bollenstreek. Vanuit die rol is hij na de opening gaan werken aan de bekendheid van de hospice bij huisartsen in de regio. Ook was hij was van
2008 tot 2017deelnemer aan het multidisciplinair overleg. Als deskundige op het gebied van ouderenzorg –hij is kaderarts palliatieve zorg en palliatief
consulent- heeft hij jarenlang inhoudelijk richting gegeven aan dit overleg.
Hij verzorgde in de periode 2005-2008 ook vele trainingen, onder meer over palliatieve zorg, aan huisartsen in de regio Rijnland en Midden Holland. Zo heeft hij het niveau van palliatieve zorg naar een hoger plan weten te tillen.
In de periode 2006-2014 heeft Bet onder meer een netwerk opgezet waarbij palliatieve consultatieteams beschikbaar zijn om professionals te ondersteunen. Voor de meeste professionals heeft palliatieve zorg namelijk niet op het studieprogramma gestaan en in de praktijk ervaring opdoen is ook niet altijd gemakkelijk. Bet heeft ook nog les gegeven in palliatieve zorg.
Dat deed hij tussen 2010 en 2013 bij een huisartsenopleiding op de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC.
Fijn dat zijn familie, naasten en alle medewerkers en vrijwilligers daarvan getuige konden zijn. Hans heeft in alle 10 jaar zijn expertise voor ons ingezet en daarvoor zijn wij hem zeer erkentelijk. Zijn afscheidswens was de realisatie van een rookgelegenheid voor onze gasten en deze wens zal worden gerealiseerd.


Hospice Duin- en Bollenstreek ontvangt kwaliteitskeurmerk PREZO Hospicezorg

Maandagmiddag 19 maart was de heraudit voor het kwaliteitskeurmerk PREZO Hospicezorg.
Wat hadden we al veel voor elkaar bij de initiële audit, maar dat ene puntje wat nog moest worden bereikt…..
Daar hebben we met elkaar maandenlang naar toe gewerkt. En we merkten dat we de zorg aan onze gasten nog verder konden verdiepen en verbeteren. Hoe fijn is het dat die inspanning beloond is met de toekenning van het Keurmerk ! We zijn trots op dit resultaat!


Internationale dag van de Palliatieve zorg 14 oktober 2017.

Hoe komt je erachter wat het leven prettiger kan maken voor patiënten en hun direct naasten in de palliatieve of terminale fase? Door het te vragen! Tijdens “de Week van de Vraag”, rondom de week van de International Dag van de Palliatieve Zorg, stellen wij een open vraag aan onze gasten om te achterhalen wat het verschil maakt voor deze gast.

Ook in mei 2016 organiseerde Consortium Propallia “de Week van de Vraag”. Elk antwoord was uniek en gaf een doorkijkje in wat mensen bezig houdt en nodig hebben. Het stellen van “de Vraag” leverde voor de vragenstellers soms andere gesprekken op en nieuwe inzichten. Van de resultaten van de “Week van de Vraag” en een aantal interviews met naasten is een video impressie gemaakt.
Doe inspiratie op bekijk de video hier. https://www.youtube.com/watch?v=CCt9BptezWM

In de nieuwsbrief van december 2017 kunt u meer lezen over dit onderwerp.


‘Kwaliteit van leven als het leven pijn doet’

In het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg organiseert Hospice Duin- en Bollenstreek op zaterdag 8 oktober 2016 een informatiebijeenkomst voor inwoners van de Duin- en Bollenstreek.
Thema: ‘Kwaliteit van leven als het leven pijn doet’
Wat is voor u kwaliteit van leven als het einde nadert?
Aan de hand van drie onderwerpen willen wij veel voorkomende vragen rondom het levenseinde bespreekbaar maken en beantwoorden.

Fabels en feiten over morfine:
C. Juffermans, huisarts en consulent palliatieve zorg

Vraagstukken rond het levenseinde:
D. Koster, huisarts

Opname in het hospice of inzet vrijwilligers thuis (VPTZ):
Ellen Warmerdam, coördinator Hospice D&B

Locatie: De Oude tol, Hoofdstraat 147, Sassenheim
Inloop: 13.30 uur, start programma 14.00 uur – einde 16.00 uur.
Van 16.00 tot 17.00 uur is er gelegenheid voor een korte rondleiding in het Hospice Duin- en Bollenstreek.
U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Graag inschrijven bij voorkeur via de e-mail:
mailto:info@hospiceduinenbollenstreek.nl
Tel: 0252-227139

Download hier de informatie in PDF formaat.


Huisarts J. Hoornweg benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Na meer dan 40 jaar als huisarts te hebben gewerkt, waarvan ruim 38 jaar in Voorhout, heeft de heer Hoornweg besloten per 1 augustus 2015 te stoppen met zijn praktijk. Afgelopen vrijdag 7 augustus was zijn afscheidsreceptie en is hij Koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn inzet voor de kwaliteitsverbetering van de palliatieve zorg in de regio. Loco-burgemeester Van Velzen reikte de onderscheiding uit.
IMG_1332
In de loop van zijn carrière als huisarts kreeg de heer Hoornweg een bijzondere belangstelling voor de zorg rond de stervende medemens. Hij volgde een speciale kaderopleiding, waardoor hij consulent palliatieve zorg werd. De heer Hoornweg realiseerde zich dat palliatieve zorg thuis niet optimaal geregeld kan worden en nam samen met collega-huisarts H. Bet uit Lisse het initiatief tot de oprichting van een hospice. Gedurende een periode van 6 jaar heeft de heer Hoornweg, samen met zijn collega, talloze lezingen gegeven voor gemeenten, serviceclubs en bedrijven, om sympathie en financiële steun voor het initiatief te verwerven. Dit leidde uiteindelijk tot een opbrengst van meer dan 1 miljoen euro, waardoor in 2008 het Hospice Duin- en Bollenstreek geopend kon worden. Sinds die tijd is de heer Hoornweg bijna dagelijks in het hospice te vinden geweest om zijn werkzaamheden als huisarts en consulent palliatieve te verrichten. Ook in hospice Wassenaar is hij als consulent palliatieve zorg actief.
IMG_1334De heer Hoornweg heeft zich altijd ingespannen om zijn expertise op het gebied van palliatieve zorg over te brengen. Zo was hij plaatselijk coördinator van de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen. In die functie heeft hij ervoor gezorgd dat er in de regio cursussen en nascholing over palliatieve zorg werden gegeven (ook door hemzelf), waardoor het niveau van de zorg naar een hoger plan getild werd. De heer Hoornweg was 15 jaar lang voorzitter van de commissie Postacademisch onderwijs voor huisartsen en verpleeghuisartsen. Dit is een onderdeel van de Boerhaavecommissie, waarin het LUMC alle nascholingsactiviteiten op medisch gebied onderbrengt. Samen met anderen heeft hij 50 landelijke nascholingscursussen opgezet voor huisartsen en specialisten. Door het Genootschap van artsen werd de heer Hoornweg in 2007 aangesteld als perifeer accreditatie medewerker nascholing huisartsen. In die functie zorgde hij ervoor dat de scholing van huisartsen werd bijgehouden. Tenslotte is de heer Hoornweg in de jaren 90 tien jaar lang organisator en medisch verzorger geweest bij de Voorhoutse triathlon.


Hospice Duin- en Bollenstreek heeft nieuwe consulent palliatieve zorg en huisarts.

Consulent palliatieve zorg en huisarts J. Hoornweg heeft per 1 augustus 2015 zijn huisartsenpraktijk te Voorhout overgedragen aan zijn opvolger huisarts D. Koster. De heer Hoornweg is mede initiatiefnemer geweest in de oprichting van het hospice. In de acht jaren dat het hospice nu open is heeft hij vele patiënten in de laatste levensfase begeleid. Hij heeft niet alleen eigen patiënten zorg geboden maar ook aan diegene die van verder weg kwamen en waarvan de eigen huisarts niet mee kon komen voor de medische zorg. Die taak gaat de heer Koster nu overnemen. Mevrouw C.  Juffermans gaat binnen het hospice de rol van Consulent Palliatieve Zorg vervullen. Zij heeft veel ervaring op het terrein van de palliatief terminale zorg. Iedere week begeleiden de consulenten het multi-disciplinaire overleg waarin alle behandelend huisartsen participeren. Hospice Duin- en Bollenstreek is zeer content met de bereidheid van beide artsen Juffermans en Koster en meent waardige opvolgers te hebben gevonden voor huisarts Hoornweg. Samen met huisarts Bet uit Lisse is het medisch team weer voltallig. Hospice Duin- en Bollenstreek is de heer Hoornweg zeer dankbaar voor alle jaren dat hij zijn expertise binnen het hospice heeft willen delen met verpleegkundigen, artsen en overige zorgverleners.

IMG1323Bijlage foto : op de foto ziet u van links naar rechts de huisartsen Bet, Juffermans en Koster.


Hospice Duin- en Bollenstreek en Marente vernieuwen samenwerkingsovereenkomst.

Vanwege de veranderingen in de wetgeving in de zorg, vernieuwden Hospice Duin- en Bollenstreek en zorgorganisatie Marente onlangs hun samenwerkingsafspraken.
Medewerkers van het hospice zijn formeel in dienst van Marente en gedetacheerd bij het hospice. Daarnaast maakt het hospice gebruik van de automatiseringssystemen van Marente en levert Marente een aantal ondersteunende diensten aan het hospice zoals de administratie en ondersteuning door de afdeling kwaliteit en P&O. Dat doet Marente al sinds de oprichting van het hospice, maar door de veranderingen in het zorgstelsel – waardoor o.a. hospicezorg anders gefinancierd wordt – waren nieuwe afspraken over de samenwerking en dienstverlening nodig.
Dankzij deze samenwerking zijn ook de afspraken met de zorgverzekeraars goed geborgd en is de kwaliteit van de ondersteuning van het hospice goed geregeld. Vrijwilligers en medewerkers van het hospice kunnen mede daardoor al hun aandacht richten op de gasten in hun laatste levensfase. Hospice Duin- en Bollenstreek en Marente verwachten met deze overeenkomsten hun nuttige en plezierige samenwerking nog jaren te kunnen voortzetten.

4012995V.l.n.r.: Raad van Bestuur Marente: Gerrit Jan Vos en Anneke Asberg en van Hospice Duin- en Bollenstreek: Jan van Vliet, penningmeester en Jules de Vries, bestuursvoorzitter.