Verwijzers

Het Hospice Duin- en Bollenstreek streeft ernaar om een intensief contact te onderhouden met alle zorgverleners in haar werkgebied. Het is in het belang van de gasten en familie dat de samenwerking met het Hospice Duin- en Bollenstreek en de zorgverleners zo optimaal mogelijk is. Zo is één van de uitgangspunten van het hospice dat de gast desgewenst bezocht en begeleid blijft worden door de eigen huisarts. Ook hier geldt weer; uw patiënt brengt weliswaar zijn laatste levensfase door in een hospice, maar wel in een zo huiselijk mogelijke omgeving waar hij normaliter ook door de eigen zorgverleners bezocht zou worden. Behoort u tot de groep zorgverleners die mogelijk te maken gaat krijgen met het Hospice Duin- en Bollenstreek en heeft u behoefte aan meer informatie en/of een persoonlijke kennismaking stuurt u dan een email naar: coordinator@hospiceduinenbollenstreek.nl.

Eén van de coördinatoren neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Bellen mag natuurlijk ook; tel 0252-227139. De eigen huisarts blijft in principe verantwoordelijk voor de medische zorg. Indien het voor de eigen huisarts niet mogelijk is de medische zorg te blijven bieden dan wordt deze overgenomen door de consulenten palliatieve zorg. U kunt dit met één van de coördinatoren bespreken. Wij verwachten dat u zo veel mogelijk aanwezig kunt zijn bij het Multi disciplinair Overleg op dinsdag. Ons verpleegkundig team is technisch bekwaam. Het hospice heeft directe beschikking over speciale pompjes die kunnen worden ingezet bij bijvoorbeeld pijnbestrijding. De avond-, nacht- en weekendzorg kan worden overgenomen door de Huisartsenpost Voorhout ( DDDB) zo nodig i.s.m. het consultatieteam palliatieve zorg Zuid-Holland Noord. Een goede overdracht aan de huisartsenpost is daarom wenselijk. Bij een opname is het voor het verlenen van optimale zorg noodzakelijk dat het hospice beschikt over de medische gegevens. Deze graag voor een opname faxen of toesturen. Het betreft de specialistenbrieven ( incl. PA uitslagen) van het laatste jaar, het werkblad, de probleemlijst (indien aanwezig), de medicatielijst en de ontslagbrief. De huisarts/afdeling van het ziekenhuis regelt het vervoer naar het hospice. Het ziekenhuis regelt vóór ontslag alle voorkomende noodzakelijke verpleegkundige hulpmiddelen zoals zuurstof e.d.